Od roku 2009 nabízí AUSTRIAN TRADE, oficiální organizace na podporu rakouského zahraničního obchodu a největší poskytovatel služeb v oblasti zahraničního obchodu v Rakousku, v rámci mezinárodní kampaně „GO International“ přímé dotace nejrůznějším společnostem za účelem podpory vzdělávání a odborné přípravy v pobočkách rakouských firem v zahraničí, stejně jako výměnné programy pracovníků v Rakousku a v zahraničí.  Dotace se týkají také stáží v pobočkách rakouských firem či přímo v Rakousku.

Tato mezinárodní kampaň je v současnosti rozšiřována. Stejně jako v minulém roce je až 50% celkových nákladů na kurzy a tréninky spolufinancováno z programů dalšího vzdělávání pro pobočky rakouských firem a projektů v zahraničí. Maximální výše dotace je stanovena na EUR 12,000 pro jednu rakouskou společnost. Každá z poboček v Evropě může získat maximálně EUR 600 na jednoho účastníka tréninku. Veškeré faktury musí být vystaveny vzdělávacími či tréninkovými institucemi v Rakousku či v zahraničí.

Je třeba věnovat pozornost tomu, že rakouské vzdělávací know-how na různých akcích v zahraničí musí být poskytováno renomovanými vzdělávacími a tréninkovými instituty jako je mezinárodní síť WIFI, jejíž součástí je právě WIFI Czech Republic, partner největší rakouské vzdělávací společnosti WIFI prověřené více než šedesátiletou tradicí. 

Dotací mohou být podpořeny pouze žádosti podané před uskutečněním samotného tréninku. Posledním měsícem, kdy je možné žádat o spolufinancování projektu ze strany AUSTRIAN TRADE, je 31. května roku 2018. 

Další informace o přímých dotacích v rámci projektu „GO International“ stejně jako všechny potřebné formuláře získáte na následující internetové adrese (pouze v němčině):

http://www.go-international.at/foerderungen/weiterbildungsprogramm-ausland.html

V  případě, že Vás program „GO International“ zaujal, rádi Vám ve WIFI Czech Republic poradíme, jak se do něj zapojit a staneme se Vaším partnerem na cestě za dalším vzděláváním.